O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza

To wyjątkowe miejsce, stworzone z pasji i miłości do dzieci. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualne podejście do dziecka. Każdy jest inny, więc wymaga innego traktowania. Przedszkole to miejsce, w którym tworzymy okazję do budowania konstruktywnych więzi, rozwijamy umiejętności nawiązywania kontaktów, swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań przez dzieci, uczymy życzliwości, empatii, rozwijamy w dzieciach optymizm i poczucie własnej wartości. W pracy z dziećmi i młodzieżą poszukujemy nowych metod edukacyjnych, zwracamy uwagę na nietuzinkowość zajęć, aby zachęcić dzieci do rozwijania swojego potencjału. Praca z dziećmi jest czymś co daje nam radość i spełnienie.

Nasza placówka:

 • zapewnia kompetentnych i życzliwych nauczycieli,
 • oferuje trzy grupy przedszkolne:
  I – 3/4 latki
  II – 4/6 latki
  III – w przygotowaniu(dzieci urodzone w latach 2014/2015)
 • dba o dobre stosunki interpersonalne,
 • stoi na straży praw dziecka,
 • współpracuje z rodzicami,
 • pomaga dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną,
 • promuje zdrowy styl życia.

Dajemy dzieciom możliwość:

 • samorealizacji,
 • współpracy z innymi dziećmi,
 • kreatywnego myślenia i samodzielnego działania,
 • uczestnictwa w ciekawych zajęciach,
 • nauki poprzez wspólną zabawę pod nadzorem kompetentnych nauczycieli,
 • nauki poprzez doświadczenia i eksperymenty.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę nad dziećmi przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od 6:45 do 17:00,
 • zajęcia i zabawy z podstawy programowej,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • kreatywne zajęcia plastyczne,
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów,
 • zajęcia taneczne z elementami gimnastyki,
 • edukację przyrodnicza,
 • zajęcia logarytmiczne,
 • Religia (grupa 4/6 latków),
 • doświadczenia i eksperymenty,
 • teatrzyki przyjezdne,
 • imprezy okolicznościowe m.in. Andrzejki, Mikołajki, Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Dzień Rodziny
 • warsztaty z kalendarza dni nietypowych np: Dzień Słońca, Dzień Pluszowego Misia.

Dla osiągnięcia efektów edukacyjnych przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Bezpieczne wejście

Nasze przedszkole zapewnia system monitorujący oraz wejście na wideodomofon „Bezpieczne wejście”. Każda osoba, aby dostać się na teren placówki musi zadzwonić przez video-domofon. Wówczas nauczyciel danej grupy decyduje o otwarciu drzwi i wpuszczeniu na teren przedszkola.

Monitoring

Każda z sal lekcyjnych jest monitorowana. Dostęp do zapisów z monitoringu wizyjnego ma wyłącznie dyrektor oraz osoby do tego upoważnione. Dostęp może być udzielany rodzicom wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek, w przypadkach wymagających wyjaśnień sytuacji konfliktowych oraz rodzicom dziecka, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych.

Wyposażenie sal

Stoliki, krzesełka, mebelki, dywanik, podłoga posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Łazienki również dostosowane są do potrzeb małych dzieci.

Jeśli dziecko nie jest samodzielne, nie rozstało się jeszcze z pampersem, nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Jesteśmy po to aby pomóc maluchom stać się bardziej samodzielnymi.
Nasza Placówka jest miejscem, którego Państwo szukacie. Nie zastąpimy w prawdzie Mamy ani Taty, ale zapewnimy państwa dzieciom najlepszą opiekę pedagogiczną , oraz zaspokoimy potrzeby indywidualne Waszych dzieci tak, aby czuły się u nas domowo, radośnie i bezpiecznie.
Jeśli liczy się dla Państwa mała grupa przedszkolaków, domowa atmosfera, indywidualne podejście do dziecka, urozmaicone zajęcia, nowoczesne metody edukacyjne, miłe i sympatyczne ciocie, to Akademia Małego Geniusza jest miejscem jakiego szukacie.

Zapisy w do naszego przedszkola trwają cały rok.

Gdy tylko dysponujemy wolnymi miejscami zawsze chętnie przyjmiemy do naszego grona nowego przedszkolaka i pomożemy mu łagodnie wejść w życie przedszkolne – istnieje możliwość rozpoczęcia przedszkolnej przygody od wejść „na godzinki” i z czasem (gdy dziecko czuje się już pewnie) wydłużać pobyt w przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy!